Oferta na realizację usługi przewozu taxi


Oferta na realizację usługi przewozu taxi. Najnowsze informacje na temat realizacji usług przewozu taxi.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poszukuje usługodawców do realizacji usługi przewozu pracowników samochodami typu taxi osobowe. Zaproszenie do składania ofert jest ogłaszane w celu znalezienia odpowiednich firm, które będą świadczyć tę usługę. W załączniku do zaproszenia znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z określonymi wymaganiami dotyczącymi pojazdów, terminów i innych istotnych szczegółów. Warunki udziału w postępowaniu, takie jak wymagane certyfikaty czy doświadczenie w branży transportowej, również są dostępne w załączniku. Aby wziąć udział w postępowaniu, potencjalni wykonawcy muszą złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w formularzu ofertowym, który również jest dostępny w załączniku. Termin składania ofert został ustalony na 22 maja 2023 roku. Istnieje możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub w formie papierowej na adres Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Biuro Administracyjne, Plac Trzech Krzyży 3/5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procedury składania ofert potencjalni wykonawcy mogą skontaktować się z odpowiednim biurem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii oczekuje na oferty od zainteresowanych firm i wybierze wykonawców na podstawie oceny złożonych ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów postawionych w zaproszeniu.


Liczba wyświetleń: 3151