Kasy fiskalne w taksówkach


Kasy fiskalne w taksówkach. Homologacja kas rejestrujących. Czy kasa fiskalna dla taksówkarzy jest obowiązkowa?

Homologacja kas rejestrujących jest istotnym procesem, mającym na celu zapewnienie, że używane kasy spełniają określone normy i standardy. Przed wprowadzeniem do obrotu, producent kas rejestrujących musi dostarczyć swoje urządzenia do Głównego Urzędu Miar w celu przeprowadzenia badań homologacyjnych. Badania homologacyjne są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta. Producenci często wskazują, że badania powinny być przeprowadzane przy użyciu taksometru lub specjalnej aplikacji do naliczania opłat, która jest związana z konkretnym modelem kasy rejestrującej. W ten sposób można sprawdzić, czy kasa rejestrująca poprawnie oblicza opłaty za przewozy i jest zgodna z wymogami regulacji branżowych. 

Dla nabywców kas rejestrujących, szczególnie dla kierowców taksówek, ważne jest, aby upewnić się, że zakupiona kasa jest zgodna z wymaganiami homologacyjnymi. Można to zrobić poprzez sprawdzenie, czy model kasy rejestrującej posiada odpowiednie certyfikaty i homologację od Głównego Urzędu Miar. Certyfikaty te potwierdzają, że dany model kasy został poddany odpowiednim testom i spełnia wymogi prawnie określonego systemu fiskalizacji. Weryfikacja zgodności jest istotna zarówno dla zapewnienia legalności działalności taksówkarza, jak i ochrony interesów klientów. Używanie homologowanej kasy rejestrującej daje pewność, że obliczane opłaty są dokładne i zgodne z przepisami, co przyczynia się do uczciwości i przejrzystości w branży przewozowej. W przypadku wątpliwości co do zgodności dostarczanego produktu z homologowanym modelem warto skonsultować się z producentem lub dostawcą kasy rejestrującej. Mogą oni udzielić informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą pojawić się w trakcie procesu weryfikacji i wyboru odpowiedniego urządzenia.

Interpelacja w sprawie kas fiskalnych

Obowiązek stosowania kas rejestrujących został nałożony na branżę przewozu osób (rynek taxi). Kasy te są przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką. Wymóg ten wynika z rozporządzenia z dnia 26 maja 2020 r. dotyczącego kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. 957/2020 oraz Dz. U. 1252/2022). Przed wprowadzeniem do obrotu, kasa rejestrująca musi otrzymać homologację od Głównego Urzędu Miar. Badania homologacyjne kas odbywają się przy użyciu wskazanego przez producenta taksometru lub aplikacji służącej do naliczania opłat. W związku z powyższym pojawia się wiele pytań dotyczących sposobu weryfikacji, przez nabywcę kasy (kierowcę taxi), zgodności dostarczanego produktu z produktem, który otrzymał homologację.

Należy podkreślić, że pytania dotyczą kas rejestrujących w postaci oprogramowania o zastosowaniu specjalnym. Dotyczą one kas przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyłączeniem przewozu okazjonalnego, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 maja 2020 r. dotyczącym kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. 957/2020 oraz Dz. U. 1252/2022).


Liczba wyświetleń: 1067